Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc 2NE1


2NE1 (투애니원) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: CL, Dara, Park Bom và Minzy. 2NE1 ra mắt vào năm 2019 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Minzy rời nhóm vào tháng 4 năm 2016. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2016, YG thông báo 2NE1 chính thức tan rã.

Chuyển đến thanh công cụ